Privacybeleid

Ingangsdatum: 25 mei 2019 – Wat is er nieuw >>

In het geval van een conflict, bepaalt de Engelse versie.

Ga terug naar Privacy Center

Introductie

Zoals aangegeven in onze 3 wetten van Databeveiliging hebben we onszelf toegeweid om de privacy van jouw gegeens te beschermen. In dit Privacybeleid vind je welke gegevens de Evernote Corporation en de Groepsondernemingen (samen "Evernot", "wij" of "ons") verzamelen uit de Accounthouders en Eindgebruikers ("jij") via de Evernote websites en apps, waartoe gerefereerd wordt als "de Service". De Evernote Software hoort bij de Service.

Indien je gebruikmaakt van Evernote Basic, Plus of Premium ben je de Accounthouder en Eindgebruiker van een Evernote service account. Indien je gebruikmaakt van Evernote Business, dan is de Accounthouder de Klant die een abonnement afgesloten heeft bij Evernote, zoals gedefinieerd in ons&nbps;Evernote Business overeenkomst . De Eindgebruikers zijn de individuen wiens gebruikersaccounts gekoppeld zijn aan dat Evernote Business account. Deze en andere gebruikte termen in dit beleidsstuk zijn te vinden in de begrippenlijst onderaan deze pagina.

Alhoewel significante wijzigen zelden voorkomen, wordt dit beleidsstuk gewijzigd indien er nieuwe functies, technologiën of juridische regels zich voordoen. Zorg dat je regelmatig het Privacybeleid leest. We maken er melding van als er een significante wijziging plaatsvindt en, indien nodig, zullen om je toestemming vragen. 

Welke gegevens worden door Evernote verzamelt? 

We hebben Evernote ontwikkeld om je te helpen je ideeën, gedachten en herinneringen te ordenen en te onthouden. Dat betekent dat je alle gewenste teksten, afbeeldingen en andere data in Evernote kan invoeren, uploaden of opslaan—die informatie wordt in dit document als "Content" aangeduid. We verzamelen en ontvangen de volgende informatietypes:

 • Algemene abonnee-informatie.  Om je account te kunnen openen en betalingen te verwerken, verzamelen en ontvangen we gegevens zoals je e-mailadres en, afhankelijk van je abonnement (Evernote Plus, Evernote Premium of Evernote Business (allemaal "Betaalde diensten")), ook je factureringsadres en andere betaalgegevens.  
 • Gebruiksgegevens. We verzamelen en leggen data vast over hoe jij en anderen Evernote benaderen en gebruiken. Bijvoorbeeld, de handeling van het aanmaken van een notitie of het delen van een notitie. Gebruiksgegevens kan verzameld woorden door middel van cookies of vergelijkbare technologieën. Je vindt meer informatie, inclusief hoe jij je hiervoor kan afmelden, op onze Cookie informatiepagina
 • Locatiegegevens. We verzamelen het IP adres dat door jou gebruikt wordt om bij de Service te komen, en — als je er voor kiest om dit te delen — je locatiegegevens van een mobiel apparaat. 
 • Apparaatgegevens. We verzamelen gegevens over het aantal en apparaattypen die je gebruikt voor de Service, evenals gegevens over het besturingssysteem op die apparaten (vb. iOS, Android, Windows). Je vindt meer informatie over de gegevens die onze apps verzamelen over jouw apparaten op onze pagina Dataverbruik.

Het kan ook zijn dat we abonneegegevens koppelen aan data die we ontvangen hebben van onze partners en derde partijen om je behoeften beter te begrijpen en je beter te kunnen helpen. Bijvoorbeeld, als je door middel van je Google Apps toegangsgegevens een Evernote account aanmaakt of inlogt via Single Sign-On, dan beschikken we over bepaalde gegevens zoals je naam en e-mailadres, overeenkomstig aangegeven in je Google Apps profielinstellingen.

Op welke manier gebruikt Evernote mijn gegevens?

We hebben specifieke regels of hoe en wanneer we de verzamelde en ontvangen gegevens gebruiken. Deze regels worden hieronder beschreven.

Wat doet Evernote met mijn gegevens?

We heben ons toegweid om de privacy van jouw gegevens te beschermen. Hieronder beschrijven we manieren waarop we de verzamelde en ontvangen gegevens gebruiken om de Service te onderhouden, te handhaven en te verbeteren; om foutoplossingen en klantenservice te leveren; om de Service te beschermen voor al onze klanten; om contact met jou op te nemen; en om Evernote Business accounts te beheren. 

 • We gebruiken een aantal technologieën zodat jij het meeste uit de Service kan halen. Onze systemen analyseren jouw data automatisch om functies van Evernote mogelijk te maken en om de Service doorlopend te verbeteren op een manier zodat niemand in jouw Content hoeft te kijken. Dit kan gaan om:
  • Dat jij vindt waar je naar op zoek bent wanneer je jouw account doorzoekt.
  • Dat jij de meest relevante informatie te zien krijgt over hoe je de Service op een bepaald moment of een locatie gebruikt of kan gebruiken.
  • Dat je suggesties te zien krijgt gebaseerd op de informatie die jij opgeslagen hebt.
  • Dat je Evernote service functies of producten te zien krijgt waarvan wij denken dat die jou gaan helpen om het beste uit onze Service te halen.
  • Dat Evernote Business gebruikers mensen te zien krijgen waar ze mee kunnen samenwerken.
 • Dat ons de mogelijheid geeft om probleemoplossingen en klantenservice te bieden. Onze klantenservice heeft soms toegang nodig tot jouw gegevens, zoals het e-mailadres van je account en informatie over de Evernote app die je gebruik, maar wel onderworpen aan de bescherming die hieronder beschreven wordt.  
 • In het kader van onze inspanningen om je account en de functionaliteit van de Service te beschermen, kan het zijn dat onze systemen de e-mails, die door en naar jouw Evernote account verzonden zijn, en de notities die jij deelt moeten analyseren om spam, malware of ander mogelijke veiligheidskwesties op te sporen. Als er vastgesteld wordt dat zulk materiaal onze Gebruiksvoorwaarden of Richtlijnen voor gebruikers overtreedt, dan kan het zijn dat we de levering blokkeren of het materiaal niet meer delen. Het werkt zoals een spamfilter voor de inbox van je e-mail.
  Meer informatie over stappen die je kan nemen om je account te beschermen, zoals sterke wachtwoorden, twee-staps verificatie en versleuteling.
 • In overeenstemming met je communicatievoorkeuren nemen we contact met je op om nieuwe producten en gebouwde functies aan te kondigen, delen we tips om meer gedaan te krijgen met Evernote, bieden we speciale aanbiedingen aan en geven we informatie over hoe Evernote samenwerkt met producten en diensten van onze zakelijke partners.
 • Als je een Eindgebruiker bent van een Evernote Business account, dan kan het zijn dat de Acounthouder van je Evernote Business account (zoals je werkgever of bedrijf) eigen regels opgesteld heeft omtrent de toegang van Eindgebruikers, het gebruik van het account, publicatie of het bewaartermijn van opgeslagen data in het account. Een Beheerder van een Evernote Business account heeft toegang tot het account van de Eindgebruiker dat gekoppeld is het Evernote Business account. Een Beheerder heeft geen toegang tot het persoonlijke Evernote account van de Eindgebruiker. Je kan hier meer informatie vinden over hoe je persoonlijke Evernote service account werkt met je Evernote Business account.

Kijkt er ooit iemand van Evernote naar mijn Content?

Jij hebt controle over wie jouw Content kan inzien. We limiteren het gebruik van jouw Content zodat niemand van Evernote jouw Content kan zien, tenzij jij expliciet toestemming geeft of het nodig is in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. In het bijzonder:

 • Om ons te helpen de technologie te verfijnen of te verbeteren, kan het zijn dat je we om toestemming vragen om delen van je Content te evalueren. Bijvoorbeeld, als een nieuwe functie gerelateerde notities aanbeveelt die relevant zijn voor jouw Content, dan kan het zijn dat we je de mogelijkheid geven om ons van feedback te voorzien over hoe de functie functioneert samen met een voorbeeld van de Content. Hierdoor kunnen we er voor zorgen dat deze functie maatwerk levert. Dit soort toegang tot jouw Content gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming en is onderworpen aan stricte vertrouwelijkheids- en gegevenstoegangsregels. Het geven van deze toegang is geheel vrijwillig.
 • Als je contact opneemt met onze klantenservice voor een hulpvraag omtrent specifieke Content in jouw account (bijvoorbeeld, je kan een bepaalde notitie niet vinden die in jouw account aanwezig zou moeten zijn), dan kan het zijn dat we om tijdelijke toegang tot je Content vragen. Deze machtiging verloopt zodra het probleem opgelost is.
 • Indien we ons bewust worden van een mogelijke overtreding van onze Gebruiksvoorwaarden of Richtlijnen voor gebruikers, dan kan het zijn je account schorsen of sluiten totdat het materiaal dat voor problemen zorgt, opgeruimd is. Onder dat soort omstandigheden kijken we alleen naar de Content in je account als je ons toestemming geeft of als het overeenkomt met onze wettelijke verplichtingen, zoals het beschermen van jouw veiligheid of de veiligheid van iemand anders.

Om onze productaanbod aan onze gebruikers te verbeteren, gebruiken we verzamelde data dat geen persoonlijke gegevens bevat, waarmee we geen individuen kunnen identificeren en dat niet gelinkt is aan specifieke gebruikers. Dit beleid is niet specifiek van toepassing op geanonimiseerde data.

Hoe deelt of maakt Evernote mijn gegevens openbaar?

Evernote is geen bedrijf dat jouw gegevens verkoopt of verhuurt. Er zijn gevallen waarbij het kan zijn dat we jouw gegevens openbaar maken — en dan zo min mogelijk gegevens:

 • We delen je gegevens met de Service Providers die voor ons data verwerken, zoals creditcardmaatschappijen en klantbeheersystemen. Deze Service Providers helpen ons bijvoorbeeld bij:
  • Het laten functioneren, ontwikkelen en verbeteren van de functies en functionaliteiten van de Service
  • Het afronden van betaaltransacties
  • Het nakomen van je verkoop- en supportaanvragen
  • Het communiceren, zoals op andere plekken in dit beleidsstuk beschreven wordt

We eisen van deze providers dat ze instemmen met stricte databeschermingseisen in overeenstemming met ons privacy beleid, de Algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR") van de Europese Unie en onze verplichtingen onder de EU-VS Privacy Shield en Zwitserland-VS Privacy Shield certifications, zoals hieronder beschreven wordt. Je kan de lijst met leveranciers, die ons met de Service helpen, bekijken op onze Leverancierspagina.

We delen je gegevens niet met derde partijen voor hun eigen reclame doeleinden.

 • Jouw Content blijft privé tenzij jij besluit om het te delen. Je kan er voor kiezen om openbare links te gebruiken of om ander functies van de Service gebruiken waardoor je Content deelt of samenwerkt ("Samenwerkingsfuncties"). Indien je er voor kiest om Content te delen, dan moeten we misschien stappen ondernemen om jouw samenwerking te faciliteren.  
 • In het geval van een fusie, verkoop of reorganisatie van alle onderdelen van ons bedrijf, de gegevens die onder dit beleid vallen kunnen met betrekking tot die deal overgedragen worden.  
 • Zoals beschreven op onze Cookie Informatiepagina hebben wij contractn met derde partij advertentienetwerken om relevante Evernote advertenties via het Internet met je te delen en onze communicatie met jou te beheren. We gebruiken jouw Content niet voor deze doeleinden. Het kan zijn dat we een gecodeerde identifier delen met onze partners of Service Providers om je relevante Evernote advertenties te laten zien wanneer je websites, apps of platforms bezoekt van partners en providers. Wij nemen bijvoorbeeld deel aan de Google Adwords Remarketing, Twitter Tailored Audience en Facebook Custom Audience services. Voor meer informatie over de privacy controls van GoogleTwitter en Facebook klik je op hun naam. Je kan je altijd afmelden voor bepaalde gerichte advertenties en retargeting services op de Digital Advertising Alliance afmeldpagina of de Netwerk Advertising Initiative afmeldpagina.
 • Het kan ook zijn dat we informatie over jou delen met derde partijen wanneer jij toestemming geeft of het delen initieert. Dit is ook van toepassing, bijvoorbeeld, wanneer je jouw Evernote account koppelt met een derde partij app in onze App Center.

Hoe gaat Evernote om met juridische aanvragen over mijn informatie?

We beschermen de privacy van je account met veel waakzaamheid. We onthullen je gegevens niet aan wetshandhavers of andere overheidsinstanties tenzij we geloven dat het vereist is dat we meewerken met de bevelen, gerechterlijke bevelen, dagvaardingen of andere wettelijke overheidsverzoeken. Dit omvat reageren op juridische verzoeken van rechtsstelsels buiten de Verenigde Staten waarbij duidelijk is dat de reactie wettelijk vereist is in dat rechtsstelsel, invloed heeft op gebruikers in dat rechtsstelsel en overeenkomt met de internationaal erkende richtlijnen van een eerlijk proces.

We interpreteren alle gegevensaanvragen restrictief en onthullen Content uit jouw account dat specifiek opgevraagd wordt in een bevel van de overheid of waartoe jij expliciet toestemming gegeven hebt. In overeenstemming met ons kennisgevingsbeleid voor gebruikers melden we het bij jou als we verplicht worden met een juridische vordering van een derde partij om jouw informatie vrij te geven. Regelmatig proberen we overheidsorders tot kennisgeving van de gebruiker te vertragen, die door ons als te ruim gezien worden. Je vindt hier meer informatie over onze huidige Transparantieverslag.

In zeldzame gevallen delen we je gegevens indien het nodig is voor het onderzoeken van of ondernemen van actie ten opzichte van illegale activiteiten, vermoede fraude of mogelijke bedreigingen tegen mensen, eigendommen of de systemen waarop we de Service beheren; of in verband met onze juridische verplichtingen.

Hoe kan ik mijn opgeslagen gegevens in Evernote beheren?

Overeenkomstig met onze eerste wet van databescherming—jouw data is onze data—kan je in de meeste gevallen je gegevens gemakkelijk beheren door in te loggen bij je account en je gegevens in de Evernote service aan te passen.

Je kan ook contact met ons opnemen via compliance@evernote.com met het verzoek tot toegang, correctie, update of verwijdering van je persoonlijke gegevens. We vragen wel om bewijs dat het account van jou is en/of identificatie voordat we je verzoek inwilligen. We werken mee met dit soort aanvragen in de mate vereist door de wet of de VS-Zwitersland Privacy Shield en VS-EU Privacy Shield.

Een opmerking voor onze Europese gebruikers over onze Data Processing Ground en Data Access Rights

De GDPR van de Europese Unie vereist dat we kennisgeving leveren op een bepaalde manier aan onze Europese gebruikers over hun privacyrechten. We verwerken persoonlijke gegevens van Accounthouders en Eindgebruikers op basis van een van drie gronden, afhankelijk van de omstandigheden: (i) jouw positieve toestemming, waarvoor jij altijd het recht hebt om je instemming in te trekken; (ii) contractuele noodzaak; of (iii) ons legitieme belang om de Service aan te bieden. Bovendien zijn we verplicht om de datatoegangsrechten op te noemen voor alle gebruikers op een specifieke manier.

Hoe lang bewaart Evernote mijn gegevens?

De missie van Evernote is om je alles te helpen herinneren wat belangrijk is in jouw leven. Om dat mogelijk te maken, zorgen we er voor dat de Content, die jij opslaat in Evernote, voor jou gemakkelijk toegankelijk te maken, tot het moment dat je besluit het te verwijderen.

Als je jouw Content verwijdert en daarna een synchronisatie uitvoert, dan is de Content voor jou of anderen met toegang tot de Service niet langer beschikbaar. De Evernote back-up systemen kunnen achtergebleven kopieën van jouw verwijdere Content bevatten, tot maximaal een jaar na dato (dit is de aard van de werking van die systemen).

Evernote levert de functies waardoor jij met andere gebruikers kan communiceren en met hen kan samenwerken. Door het verwijderen van deze vormen van communicatie (zoals berichten), worden de kopieën niet verwijderd uit de accounts van andere mensen met wie jij communiceerde.

Voor gebruikers die langere tijd inactief zijn, geldt dat we misschien je account sluiten om aan de vereisten van de wet te voldoen, en overeenkomst met ons gegevensbehoudsbeleid. Indien dit op jou van toepassing is, dan maken we daar eerst melding van voordat we actie ondernemen.

Wat gebeurt er wanneer ik besluit Evernote niet meer te gebruiken?

Zoals hierboven beschreven staat, kan je jouw Content op elk gegeven moment verwijderen en besluiten de Evernote Service niet meer te gebruiken. Zoals beloofd in onze derde wet van databescherming is jouw data overdraagbaar. Je kan je notities op elk moment exporteren, zoals hier uitgelegd wordt.

Wat gebeurt er als Evernote mijn account sluit?

Als Evernote je account deactiveert als gevolg van een TOS overtreding, dan kan je contact met ons opnemen om toestemming te vragen om je Content te verwijderen. We behandelen dat soort aanvragen per geval, overeenkomstig onze juridische vereisten.

Waar bewaart Evernote mijn gegevens?

Wanneer je de Evernote Software op een van je apparaten gebruikt, door een van onze downloadbare apps, dan wordt sommige data lokaal opgeslagen op dat apparaat.

Wanneer je apparaat met de Service synchroniseert, dan wordt de data gekopieerd naar servers in de Verenigde Staten. Dit betekent dat, als je informatie opslaat of data instuurt naar de Evernote website of via Evernote Software en de Evernote Software synchroniseert met de Evernote service, dat je erkent dat je persoonlijke gegevens verstuurd worden, gehost en toegankelijk zijn in de Verenigde Staten.

Data privacywetten of regelgeving in je thuisland kunnen anders zijn, of bieden nog meer bescherming, dan die in de Verenigde Staten. We verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke gegevens overeenkomstig met dit Privacybeleid en de wet, waar het ook verwerkt wordt.

Welk Evernote bedrijf is gegevensbeheerder?

Alsje in Brazilië woont, dan is Evernote do Brasil Serviços de Aplicaçōes Ltda. (“Evernote Brasil”) je gegevensbeheerder. Iedereen die in de Verenigde Staten en Canada woont heeft Evernote Corporation (hoofdkantoor in Californië) als gegevensbeheerder. Als je ergens anders woont, dan is de gegevensbeheerder Evernote GmbH in Zwitserland.

Hoe leeft Evernote datatransferregels na?

Als je in de Europese Economische Ruimte ("EEA") of Zwitserland woont, dan gebruiken we standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie goedgekeurd zijn om je persoonlijke Informatie vanuit de EEA of Zwitserland naar de Verenigde Staten of andere landen te versturen.

Evernote Corporation heeft ook haar naleving met de EU-VS Privacy Shield Framework en de Zwitserland-VS Privacy Shield Framework erkend, zoals beschreven door het Amerikaans ministerie van handel over het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit EU landen en Zwitserland.

Hoe neem ik contact op met Evernote?

Evernote verneemt graag je feedback over dit Privacybeleid. Als je vragen, commentaar of zorgen hebt over dit Beleid, neem dan contact op via privacy@evernote.com of stuur een brief naar:

EVERNOTE CORPORATION
305 Walnut Street
Redwood City, California 94063 USA
Attention: Privacy Team

EVERNOTE GMBH
c/o Centralis Switzerland GmbH
Dufourstrasse 10, 8008 Zürich, Zwitserland
Ter Attentie Van: Privacy Team

EVERNOTE DO BRASIL SERVIÇOS DE APLICAÇÕES LTDA.
Avenida Paulista, no 2.300
Andar Pilotis
Edifício São Luís Gonzaga
CEP: 01310-300 São Paulo/SP
Brasil
Attention: Privacy Team

BEGRIPPENLIJST

 • Accounthouder is de persoon of entiteit die een verbintenis met Evernote aangegaan is als individuele Basic, Plus of Premium gebruiker of als een Klant, gedefinieerd in ons Evernote Business Overeenkomst.
 • Samenwerkingsfuncties zijn alle functies in de Service waardoor je Content kan delen of met anderen aan Content kan werken.
 • Content is de tekst, afbeelding en andere data die jij in Evernote invoert, upload en opslaat. 
 • Eindgebruiker is de individu die een accoutn gebruikt op de Evernote service.
 • Evernote (of soms "wij" of "ons") is de Evernote Corporation en de verbonden bedrijven die tevens dienen als gegevensbeheerders: Evernote GmbH en Evernote Do Brasil Servicos de Aplicaçōes Ltda.
 • Evernote Service is de Evernote Software (zoals hieronder beschreven wordt) en andere producten, diensten en websites die door Evernote gehost of toegankelijk gemaakt worden, inclusief onze downloadbare apps, App Center, Gebruikersforum en Help & Leren pagina's.
 • Evernote Software is de software dat op de Evernote servers gehost wordt en de software die we beschikbaar maken zodat het door jou en derde partijen ingezet kan worden om Content vast te leggen buiten de Service, zoals Evernote Scannable of Evernote Web Clipper of de Evernote software apps die geschikt zijn voor apparaten waarmee de Service gebruikt en bereikt kan worden.
 • Groepsondernemingen is de Evernote Corporation en dochterondernemingen, zoals Evernote GmbH en Evernote do Brasil Serviços de Aplicaçōes Ltda.
 • Betaalde diensten zijn Evernote Plus, Evernote Premium, Evernote Business en andere Evernote aanbiedingen waar er betaling vereist is (in de vorm van valuta, Evernote punten, couponcodes).