Personuppgiftspolicy

Med effekt från och med 25 maj 2018 – Nyheter >>

I händelse av tvist ska den engelska versionen ha företräde.

Återgå till sekretesscentrat

Introduktion

Som vi anger i våra 3 dataskyddslagar, lovar vi att skydda integriteten hos dina uppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information Evernote Corporation och dess dotterbolag (kallas gemensamt ”Evernote”, ”vi” eller ”oss”) samlar in från kontoinnehavare och slutanvändare (”dig”) via Evernotes webbplatser och appar som kollektivt kallas för ”tjänsten”. Tjänsten omfattar Evernote-programvaran.

Observera att om du använder Evernote Basic, Plus eller Premium är du både kontoinnehavare och slutanvändare på ett Evernote-konto. Om du använder Evernote Business är kontoinnehavaren kunden som har ett avtal med Evernote enligt definitionen i vårt Evernote Business-avtal och Slutanvändarna är de personer vars användarkonton är kopplade till Evernote Business-kontot. Du kan hitta dessa och andra definierade termer som används i denna policy i ordlistan längst ned på den här sidan.

Även om betydande förändringar är sällsynta, kan denna policy ändras eftersom nya funktioner, ny teknik eller nya juridiska krav tillkommer, därför bör du komma tillbaka hit regelbundet. Vi meddelar dig om vi gör en betydande förändring och ber om ditt godkännande vid behov. 

Vilken information samlar Evernote in? 

Vi byggde Evernote för att hjälpa dig att komma ihåg och organisera dina idéer, tankar och minnen. Det betyder att du kan lägga in, ladda upp eller lagra text, bilder och andra data som du själv väljer i Evernote. Vi kallar sådan information för "innehåll". Vi samlar också in och tar emot följande typer av information:

 • Grundläggande abonnentinformation. För att öppna ett konto och bearbeta betalningar samlar vi in ​​och tar emot grundläggande information som din e-postadress och, beroende på hur du köper en prenumeration på Evernote Plus, Evernote Premium eller Evernote Business (som är betaltjänster), din faktureringsadress och andra betalningsuppgifter.  
 • Användningsdata. Vi samlar in och loggar data om hur du och andra får tillgång till och använder Evernote, till exempel för att skapa eller dela en anteckning. Användningsdata kan samlas in via cookies och liknande. För mer information, inklusive hur du väljer bort det, kan du besöka vår sida med cookieinformation
 • Platsinformation. Vi samlar in den IP-adress du använder för att ansluta till Tjänsten och, om du väljer att dela den, din positionsinformation från en mobilenhet. 
 • Enhetsinformation. Vi samlar in information om antalet och typerna av enheter som du använder för att ansluta till Tjänsten, samt information om operativsystemen på enheterna (t.ex. iOS, Android, Windows). Läs mer om information som våra appar samlar in från dina enheter på vår sida om dataanvändning.

Vi kan också länka din abonnentinformation med data vi mottar från våra partners och tredje parter för att försöka förstå dina behov och ge dig en bättre upplevelse.  Om du till exempel skapar eller loggar in på ett Evernote-konto med dina Google Apps-uppgifter via enkel inloggning, kommer vi att ha tillgång till viss information som ditt namn och din e-postadress i enlighet med dina profilinställningar för Google Apps.

Hur använder Evernote min information?

Vi har särskilda regler för hur och när vi använder informationen vi samlar in och tar emot. Vi beskriver dessa nedan.

Vad gör Evernote med min information?

Vi strävar efter att skydda integriteten hos din information. Nedan beskriver vi hur vi använder informationen vi samlar in och tar emot för att tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsten, tillhandahålla felsökning och kundsupport, skydda tjänsten för alla våra användare samt kontakta dig och administrera Evernote Business-konton. 

 • Vi använder ett antal tekniker som hjälper dig att få ut mesta möjliga av tjänsten. Våra system analyserar automatiskt dina data för att driva Evernote-funktioner och kontinuerligt förbättra tjänsten för dig på ett sätt som inte kräver att någon ser ditt innehåll. Det kan bland annat inkludera:
  • Se till att du hittar det du söker när du söker på ditt konto.
  • Visa informationen som är mest relevant för hur du använder eller kan använda tjänsten vid en viss tidpunkt eller plats.
  • Föreslå åtgärder baserade på informationen som du har lagrat.
  • Föreslå Evernote-funktioner eller -produkter som vi tror hjälper dig att få ut mesta möjliga av tjänsten.
  • För Evernote Business-användare kan vi rekommendera människor som du kan samarbeta med.
 • För att tillhandahålla felsökning och kundsupport kan vårt kundtjänstteam behöva tillgång till din information, till exempel din e-postadress för kontot och information om Evernote-programmet du använder, vilket underkastas skyddet som beskrivs nedan. 
 • Som ett led i våra ansträngningar för att skydda ditt konto och funktionaliteten hos tjänsten kan våra system analysera e-postmeddelanden som skickas och tas emot på Evernote-kontot och anteckningar som du delar för att upptäcka skräppost, skadlig kod eller andra potentiella säkerhetsrisker. Om vi ​​avgör att sådant material utgör ett brott mot användarvillkoren eller användarriktlinjerna, kan vi blockera leverans av eller delning av det problematiska materialet, ungefär som ett spamfilter fungerar för din e-postkorg.
  Läs mer om steg du kan vidta för att skydda ditt konto, till exempel genom att använda starka lösenord, tvåstegsverifiering och kryptering.
 • I enlighet med dina kommunikationsinställningar kommer vi ibland att skicka meddelanden om nya produkter och funktioner, dela tips om hur du använder Evernote för att få mer gjort, specialerbjudanden och information om hur Evernote arbetar med produkter och tjänster från affärspartners.
 • Om du är slutanvändare på ett Evernote Business-konto, bör du observera att kontoinnehavaren av Evernote Business-kontot (till exempel din arbetsgivare eller organisation) kan ha egna regler om åtkomst, användning, offentliggörande och lagring av data på kontot. Observera också att en administratör av ett Evernote Business-konto har tillgång till slutanvändarkontona som är kopplade till Evernote Business-kontot, men administratören kan inte få tillgång till en slutanvändares personliga Evernote-konto. Du kan hitta mer information om hur ditt personliga Evernote-konto fungerar med ditt Evernote Business-konto här.

Skulle någon på Evernote någonsin kunna se mitt innehåll?

Du har kontroll över vem som ser ditt innehåll. Vi begränsar användningen av ditt innehåll så att ingen på Evernote kan se det om du inte uttryckligen ger oss tillåtelse till det eller det är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Specifikt:

 • För att hjälpa till att förbättra eller förfina tekniken kan vi fråga dig om tillåtelse att granska delar av ditt innehåll. Om en ny funktion föreslår relaterade anteckningar som är relevanta för ditt innehåll kan vi ge dig en möjlighet att ge oss feedback om hur funktionen fungerar tillsammans med ett urval av det aktuella innehållet, så att vi kan se till att funktionen tillhandahåller lämpliga, skräddarsydda förslag. Sådan tillgång till ditt innehåll görs endast med ditt uttryckliga tillstånd och omfattas av strikta sekretessregler och åtkomståtgärder. Det är helt frivilligt att ge oss sådant tillstånd.
 • Om du kontaktar vårt kundtjänstteam för hjälp med specifikt innehåll på ditt konto (till exempel om du inte hittar en anteckning som du tror borde finnas på ditt konto) kan vi be om tillfälligt tillstånd att titta på ditt innehåll. Tillståndet upphör när problemet är löst.
 • Om vi upptäcker ett brott mot våra användarvillkor eller Användarriktlinjer kan vi tillfälligt upphäva eller stänga ditt konto tills det problematiska materialet har tagits bort. I sådana fall tittar vi bara på innehållet i ditt konto om du samtycker till det eller om det behövs för att uppfylla lagliga skyldigheter, inklusive för att skydda dig eller någon annan person.

För att testa och förbättra våra produkterbjudanden för våra användare, använder vi aggregerade data som inte innehåller någon personlig information, som inte identifierar personer och inte kan kopplas till en specifik användare. Denna policy är inte avsedd att gälla för sådana anonymiserade/avidentifierade data.

Hur delar eller yppar Evernote min information?

Evernote säljer eller hyra inte ut din information. Nedan följer exempel när vi kan avslöja din information, och då bara minsta möjliga information:

 • Vi delar din information med tjänsteleverantörer som behandlar data på våra vägnar, såsom kreditkortsleverantörer och kundhanteringssystem. Till exempel hjälper dessa tjänsteleverantörer oss att:
  • Driva, utveckla och förbättra funktionerna och funktionaliteten i tjänsten
  • Slutföra betalningstransaktioner
  • Uppfylla försäljnings- och supportförfrågningar
  • Kommunicera med dig så som beskrivs på andra ställen i denna policy

Vi kräver att dessa leverantörer godkänner stränga dataskyddskrav i enlighet med våra personuppgiftsstandarder, EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och våra åtaganden enligt kraven i Privacy Shield för USA, EU och Schweiz som anges nedan. Du kan se leverantörerna som vi använder för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänsten på vår leverantörssida.

Vi delar inte din information med någon tredje part för reklamändamål.

 • Ditt innehåll är privat om du inte bestämmer att du vill dela det. Du kan välja att dela med offentliga länkar eller genom någon av tjänstens funktioner som gör att du kan dela eller samarbeta på innehåll (”samarbetsfunktioner”). Om du väljer att dela, kan vi behöva vidta åtgärder för att underlätta samarbetet.  
 • Vid fusion, försäljning eller omorganisation av hela eller delar av vår verksamhet kan information som omfattas av denna policy överföras i samband med affären.  
 • Som beskrivs på vår sida med cookieinformation, samarbetar vi med tredjepartsannonsörer för att leverera relevanta Evernote-annonser till dig över internet och hantera vår kommunikation med dig. Vi använder inte ditt innehåll för dessa ändamål. Dessutom kan vi dela en hash-identifierare med partners eller tjänstleverantörer för att visa relevanta Evernote-annonser när du använder partners och leverantörers webbplatser, appar eller plattformar. Vi kan till exempel använda tjänster som Google Adwords Remarketing, Twitter Tailored Audience och Facebook Custom Audience. Om du vill veta mer om de sekretessregler som Google, Twitter och Facebook erbjuder och som gäller för de respektive tjänsterna kan du gå hit för Google,hit för Twitter och hit för Facebook. Du kan välja bort vissa annonsinriktnings- och omriktningstjänster genom att besöka Digital Advertising Alliances sida om inaktivering eller Network Advertising Initiatives sida om inaktivering.
 • Vi kan också dela information om dig med tredje part när du samtycker till eller ställer in sådan delning. Det inkluderar till exempel om du ansluter ditt Evernote-konto till en tredjepartsapp i vårt appcenter.

Hur svarar Evernote på juridiska förfrågningar om min information?

Vi skyddar medvetet sekretessen för ditt konto. Vi kommer inte att lämna ut din information till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, såvida vi inte anser att det är nödvändigt för att följa häktningsorder, domstolsbeslut, stämningar eller andra lagliga myndighetsförfrågningar. Det kan innebära att vi svarar på juridiska förfrågningar från jurisdiktioner utanför USA om vi på goda grunder tror att svaret krävs enligt lag i den jurisdiktionen, att det påverkar användarna i den jurisdiktionen och överensstämmer med internationellt erkända standarder för rättvisa processer.

Vi tolkar noggrant alla informationsförfrågningar, och vi avslöjar bara innehåll på ditt konto som specifikt gäller en myndighetsbegäran eller där du har lämnat ditt uttryckliga samtycke. I enlighet med vår användarpolicykommer vi att meddela dig om vi anser att vi är tvungna att följa en juridisk begäran om information från tredje part, och vi motsätter oss myndighetskrav som vi tycker är för breda. Du kan hitta mer information i vår nuvarande transparensrapport.

I sällsynta fall kan vi dela dina uppgifter för att undersöka eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller eventuella hot mot personer, egendom eller system som vi använder för att driva tjänsten eller som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Hur kan jag hantera min information som lagras i Evernote?

I överensstämmelse med vår första regel om dataskydd - att dina uppgifter är dina - kan du i de flesta fall hantera din information genom att logga in på ditt konto och redigera informationen direkt i Evernote-tjänsten.

Om du föredrar det kan du kontakta oss på compliance@evernote.com för att be oss att ge dig tillgång till, korrigera, uppdatera eller ta bort din personliga information. Observera att vi kan be dig om bevis på att det är ditt konto och/eller din identitet innan vi uppfyller din förfrågan. Vi uppfyller sådana önskemål i den omfattning som krävs enligt gällande lag eller Privacy Shield för USA, EU och Schweiz.

Anmärkning för europeiska användare om grunder för databehandling och tillgång till data

Europeiska unionens GDPR-regler kräver att vi meddelar våra europeiska användare om deras integritetsrättigheter. Vi behandlar personuppgifter för kontoinnehavare och slutanvändare av tre skäl, beroende på omständigheterna: (i) med ditt samtycke, i sådana fall kan du återkalla ditt samtycke när som helst; (ii) avtalsmässig nödvändighet eller (iii) legitimt intresse för att tillhandahålla tjänsten. Dessutom är vi skyldiga att lista rätten till den dataåtkomst som är tillgänglig för alla användare på ett visst sätt.

Hur länge lagrar Evernote min information?

Evernotes uppdrag är att hjälpa dig att komma ihåg allt som är viktigt i ditt liv. Därför gör vi innehållet du lagrar i Evernote lättillgängligt för dig tills du beslutar dig att radera det.

Om du tar bort innehåll och sedan synkroniserar, kommer det inte längre att vara tillgängligt för dig eller andra som har tillgång till tjänsten. Evernote-tjänstens säkerhetskopieringssystem kan behålla kopior av raderat innehåll i upp till ett år på grund av systemens egenskaper.

Evernote tillhandahåller funktioner som låter dig kommunicera och samarbeta med andra användare. Observera att kopior av kommunikation, till exempel meddelanden, som finns på konton för personer som du interagerar med inte raderas även om du raderar dina kopior av kommunikationen.

Om en användare är inaktiv under en längre period kan vi stänga kontot för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lag och i enlighet med vår policy för lagring av uppgifter. Om det händer, försöker vi meddela dig innan vi vidtar några åtgärder.

Vad händer om jag vill sluta använda Evernote?

Som anges ovan, kan du när som helst ta bort innehåll och du kan när som helst sluta använda Evernote-tjänsten. Och som vi lovar i vår tredje regel om dataskydd är dina data portabla vilket innebär att du när som helst kan exportera dina anteckningar. Mer information finns här.

Vad händer om Evernote stänger mitt konto?

Om Evernote inaktiverar ditt konto på grund av en TOS-överträdelse kan du kontakta oss för att begära att ditt innehåll raderas och vi kommer att utvärdera sådana förfrågningar från fall till fall i enlighet med våra rättsliga skyldigheter.

Var lagrar Evernote min information?

När du använder Evernote-program på en datorenhet, t.ex. genom att använda några av våra nedladdningsbara program, lagras en del data lokalt på din enhet.

När du synkroniserar din enhet med tjänsten replikeras data på servrar som underhålls i USA. Det innebär att om du lagrar information i eller skickar data till Evernote-webbplatsen eller Evernote-programvaran och synkroniserar Evernote-programvaran med Evernote-tjänsten, bekräftar du att din personliga information kommer att överföras till, lagras och användas i USA.

Lagar och förordningar om datasäkerhet i ditt hemland kan skilja sig från eller vara strängare än de i USA. Vi samlar, lagrar och använder din personliga information i enlighet med den här personuppgiftspolicyn och tillämpliga lagar, oavsett var data behandlas.

Vilket Evernote-företag är min datakontrollant?

Om du bor i Brasilien är Evernote do Brasil Serviços de Aplicaçōes Ltda. ("Evernote Brasil") registeransvariga. Om du bor i USA och Kanada är Evernote Corporation (huvudkontor i Kalifornien) registeransvariga. Om du bor någon annanstans är Evernote GmbH i Schweiz registeransvariga.

Hur följer Evernote reglerna för dataöverföring?

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, bör du observera att vi använder standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att överföra dina personuppgifter från EES eller Schweiz till USA och andra länder.

Dessutom uppfyller Evernote Corporation Privacy Shield Framework för USA och EU samt Privacy Shield Framework för Schweiz och USA som tagits fram av US Department of Commerce angående insamling, användning och lagring av personlig information från EU-länder och Schweiz.

Hur kan jag kontakta Evernote?

Evernote välkomnar din feedback om denna personuppgiftspolicy. Om du har frågor, kommentarer eller problem i samband med denna policy kan du kontakta oss via e-post på privacy@evernote.com eller per post på:

EVERNOTE CORPORATION
305 Walnut Street
Redwood City, California 94063 USA
Attention: Privacy Team

EVERNOTE GMBH
c/o Centralis Switzerland GmbH
Dufourstrasse 101, 8008 Zürich, Schweiz
Attention: Privacy Team

EVERNOTE DO BRASIL SERVIÇOS DE APLICAÇÕES LTDA.
Avenida Paulista, no 2.300
Andar Pilotis
Edifício São Luís Gonzaga
CEP: 01310-300 São Paulo/SP
Brasil
Attention: Privacy Team

ORDLISTA

 • Kontoinnehavare är den person eller entitet som har ett avtal med Evernote som individuell Basic-, Plus- eller Premium-användare eller som kund enligt definitionen i vårt Evernote Business-avtal.
 • Samarbetsfunktioner betyder någon av tjänstens funktioner som låter dig dela eller samarbeta på innehåll.
 • Innehåll betyder texter, bilder och andra data du väljer att mata in, ladda upp och lagra i Evernote. 
 • Slutanvändare är den person som använder ett konto på Evernote-tjänsten.
 • Evernote (eller ibland "vi" eller "oss") betyder Evernote Corporation och dess dotterföretag som också fungerar som dataansvariga: Evernote GmbH och Evernote Do Brasil Servicos de Aplicaçōes Ltda.
 • Evernote-tjänsten betyder Evernote-programvaran (enligt definitionen nedan) och andra produkter, tjänster och webbplatser som drivs eller görs tillgängliga av Evernote, inklusive våra nedladdningsbara applikationer, appcenter, användarforum samt hjälp- och utbildningssidor.
 • Evernote-program innebär programvaran som hostas på Evernotes servrar och den programvara som vi gör tillgänglig för att distribueras av dig eller en tredje part för att fånga innehåll utanför tjänsten, till exempel Evernote Scannable eller Evernote Web Clipper eller någon av Evernote-programmen för kompatibla datorenheter, och som möjliggör åtkomst och användning av tjänsten via en sådan enhet
 • Gruppföretag betyder Evernote Corporation och dess helägda dotterbolag, som omfattar Evernote GmbH och Evernote do Brasil Serviços de Aplicaçōes Ltda.
 • Betaltjänst betyder Evernote Plus, Evernote Premium, Evernote Business och andra Evernote-tjänster för vilka vi tar betalt (i form av valuta, Evernote-poäng, kupongkoder).